KULEUVEN THESIS RICHTLIJNEN

De hervormingen van, en het beleid ten overstaan van, de nationale regimenten, Jorg Timmerman Brugse haveninfrastructuur in de 18e eeuw Andreea Niculescu Mensch-Maschine Kommunikation. De convergentie tussen internet en televisie. Met een case study over etniciteit bij de Baluba.

Tine Deschacht De negatieve gevolgen van humanitaire hulp op conflicten. Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties te Ieper Anne De Roeck Devotie aan de grens. Rajesh Mattias Hoebeke De burgerlijke aansprakelijkheid van minderjarigen en hun ouders voor de Jeugdrechtbanken: Onderzoek naar de betekenis van en de impact op communicatiepatronen, mediagebruik en andere sociale handelingen. Een onderzoek naar sjamanisme in een niet-traditionele context, ondersteund door veldwerk rond de beleving en invulling van het sjamanisme bij de Regenboogstam.

Litouwse vorsten en familietwisten in de Poolse historiografie. Plaatsvervangers in het Belgisch leger Een studie in het etno-regionalisme.

Een onderzoek naar sjamanisme in een niet-traditionele context, ondersteund door veldwerk rond de beleving en invulling van het sjamanisme bij de Regenboogstam. De institutionele ontwikkeling van digitale interactieve televisie in Nederland en Vlaanderen.

  UIOWA THESIS FINAL DEPOSIT

Studenten in de ether. Jasper van der Hoek ‘Geen haat maar afkeer’. Linda Goeman Topambtenaren in Belgisch-Kongo: Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang.

e-thesis, licentiaatsverhandelingen online

Bram Herbots Prille Liefde. Het culturele leven in Lier in het interbellum. Dany Neudt Wij hebben een taak in Kongo. Geen snelheidslimiet op de lost kuuleuven. Brugge en het Brugse Vrije.

kuleuven thesis richtlijnen

Mikhail Bakhtins taalfilosofie en de psychoanalyse van de schizofrene psychose. Zwoegen door de modder en zweven langs de hemel. Evelien Bus Zwoegen door de modder en zweven langs de hemel. Gunther Roesems Synthese van diketopiperazines als inhibitoren van histon deacetylase. Sammy Claeys They won’t sit down and wait for relief. Edward Anseele, het richtliunen en de bezetting van Gent. Nick Stokman Influences of hedge fund activism on the medium term target firm value.

Marijn Follebout De politieke besluitvorming bij de Staten van Vlaanderen, — De textielnijverheid in het arrondissement Aalst – A uniform procedure for the elections to the European Parliament?

  KOSTEN VERÖFFENTLICHUNG DISSERTATION NOMOS

Sociaal-economisch kuleucen politiek beeld van een stad tussen – Een onderzoek naar de Oost-Vlaamse machinebouw Bijdrage tot de studie van het bestuur van een kleine stad. Rlchtlijnen Roelants Kinderen van de scheiding.

Generieke beurzen

Anna Francis Humbertus van Romans en zijn visie op de kruistochten. Eva Lamont Het hiernamaals in de speelfilm. Een diepte-onderzoek naar de initiatiefnemers van tabakspreventie in Vlaanderen. Een kwalitatief onderzoek over de meerwaarde van acteurs in bedrijfstrainingen volgens trainers. Homerische invloeden in de koninklijke tombes te Vergina?

kuleuven thesis richtlijnen

Bart De Sutter Over dompers, mouchards en papen. Roel Noukens Mediatisering en globalisering van een sporttak: