HOE SPREEK JE CURRICULUM VITAE UIT

Zij ondertekenden tijdens een plechtig ceremonieel het verdrag in drie talen Nederlands, Spokaans en Engels. De grammatica van de taal zat naar mijn mening veel te onlogisch in elkaar. Nu al heeft Tweehuysen een grote hoeveelheid gedetailleerde wegenkaarten van de eilandengroep en bovendien een elektronische kaartenbak vol feiten en weetjes over de literatuur, de economie, het culturele leven en de spoorwegen. In ieder geval heeft Rolandt Tweehuysen het dan voor het nageslacht vastgelegd. Bovendien was de naam van het land waar die taal gesproken zou worden erg voor de hand liggend:

Maar die mensen zijn toch met andere dingen bezig dan ik. De taal had allerlei bizarre kenmerken. In de tegenwoordige tijd staat het werkwoord onmiddellijk voor het lijdend voorwerp: Tweehuysen is behalve spokanist ook taalkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Trempe Petriy ef mimpit? De woorden die hij in het schriftje noteerde, maken nog steeds deel uit van de taal.

Er zijn wel meer mensen die een land bedenken, en dan soms ook een rudimentair taaltje scheppen voor dat land.

In de tegenwoordige tijd staat het werkwoord onmiddellijk voor het lijdend voorwerp:. Zelfs de enige Nederlander die serieus geprobeerd heeft Spokaans te leren, moet toegeven dat zijn spreek- en luistervaardigheid na tientallen jaren van studie onder de maat zijn.

Dat is nog een hele puzzel: Petriy heeft het boek gelezen Spreeek de toekomende tijd staat het werkwoord nu juist weer helemaal vooraan in de zin: Het werk aan zijn proefschrift ging voor.

  SARAH MILLICAN ESSAY RADIO TIMES

hoe spreek je curriculum vitae uit

Lisa huilt het ding 5? Alleen de spelling wordt aangepast. Het Spokaans kent niet alleen veel regels, maar ook veel uitzonderingen op regels.

hoe spreek je curriculum vitae uit

Ik speel ook geen belangrijke rol in het cutriculum leven van dat land. Petriy trempe ef mimpit? Dat kunnen we afleiden uit de volgende voorbeelden:.

hoe spreek je curriculum vitae uit

Hoewel er een grote katholieke minderheid is, hangen de meeste inwoners nog de traditionele Ergynne-godsdienst apreek. De taal had allerlei bizarre kenmerken. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing voor de leden van Geofictie. Nu al heeft Tweehuysen een grote hoeveelheid gedetailleerde wegenkaarten van de eilandengroep en bovendien een elektronische kaartenbak vol feiten en weetjes vjtae de literatuur, de economie, het culturele leven en de spoorwegen.

Als dat niet zo was, waren al die vluchten illegaal.

De woorden die hij in het schriftje noteerde, maken nog steeds deel uit van de taal. Hij heeft er werk van gemaakt. Dat kunnen we afleiden uit de volgende voorbeelden: Die problemen zijn opmerkelijk: Als hij in zijn woordenboek een roman citeert om het gebruik van een woord te illustreren, beschrijft hij in zijn overzicht van de literatuur wie de auteur was van de roman en op welke pagina het desbetreffende citaat voorkomt.

  LARKSPUR MIDDLE SCHOOL HOMEWORK HOTLINE

Tegen die tijd heeft de Spokaanse overheid misschien een eigen weblocatie, zodat ook de gebruikers van Internet hun nieuwsgierigheid naar het land en de taal kunnen bevredigen.

Ik zou weleens iemand willen horen die Spokaans curriulum zonder mijn zware Nederlandse accent.

Wat en hoe in het Spokaans

Die man bleek een topambtenaar te zijn bij de Rijksluchtvaartdienst. Trempe Petriy ef mimpit? En wie weet verschijnt er ook nog een keer een boek over het Spokaans in het Engels. Het oude Spokaans had geen sekseneutrale woorden voor personen.

In het Spokaans bestaan constructies die in geen enkele andere taal voorkomen. Vtae het nog wel nodig om Spokaans te leren? Te flauw voor woorden, vond ik dat. Toch zijn Tweehuysens problemen ook wel te begrijpen.

Wat en hoe in het Spokaans

Ik heb hem sinds die tijd alleen steeds uitgebreider en beter beschreven en gedocumenteerd. Er komen ook veel leenwoorden uit het Engels.

Ze wilden dat het zou gaan over een bizarre fantasietaal, en dat is het Spokaans natuurlijk vitze.