EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS SA KABATAAN THESIS

Pamamaraan at Paglikom ng Datos Respondente Ang naturang sarbey at ipamahagi sa 20 na mga tagatugon na kinabibilangan ng mga sumusunod na pamantayan: Ang pandaigdigang insidente ng hindi napapanahong pagsilang ay mas mataas sa mga dalagang ina. Na ang mga kabataan yaon ang tatayo ng isang bansang maunlad, progresibo at mapayapa. Lalo na kung ang pamilya ay konserbatibo. Ang World Health Organization WHO ay nagsabing tinatayang doble ang tsansa ng pagkamatay dahil sa pagbubuntis sa mga babaeng edad kumpara sa mga babaeng edad Marami sa kanila ay may nutritional deficiencies at walang access sa maayos na babae.

Dahil sa hindi handang katawan at kakulangan sa kaalaman ng kabataang ina malaki ang posibilidad na magkaroon ng premature birth, at iba pang komplikasyon s pisikal at mental. Dahil dito, nagkakaroon ng misinterpretasyon tungkol sa sekswalidad. Mahalaga rin na kausapin sila tungkol sa tamang panahon ng pagpapamilya. Mga kababaihan sa Lungsod ng Tarlac b. Una, mawawalan ng tiwala ang mga magulang sa kanilang anak.

epekto ng maagang pagbubuntis sa kabataan thesis

Para naman samga bata, marapat na sila ay hubugin ng kanilang mga magulang sa konserbatibongpamumuhay ng mas mapadali ang pagawa sa maselang gawain tulad ng nababanggit. Sa ibang bansa at kultura, lalo na sapagbubuo ngmundo, malabata pagbubuntis ay karaniwan sa loob ng kasal at ay hindikasangkot isang sosyal na dungis sa karangalan.

epekto ng maagang pagbubuntis sa kabataan thesis

Veterans Village Ipil Zambo. Ito rin bg isang gawain na dapat ay ginagawa lamang ng dalawang taong natamo ang sacramento ng kasal; kung kaya ito ay isang sagradong gawain. Ang pananalisik ay mangyayari sabuwan ng Pebrero sapat upang makagawa survey at makabuo ng konklusyon. Kakulangan sa kaalaman ng Reproduksyon ng ating katawan.

Maagang pagbubuntis ng kabataan thesis

In hiring, an employer may lean toward someone without a child versus someone who is already with one just because there are more chances of absences with the latter when her child becomes sick. Ang average na edad ngmenarche unang panregla panahon saEstados Unidos ay 12 taong gulang, kahit na ito tayahin ay nag-iiba sapamamagitan ng lahi at ang timbang, at unangobulasyonnangyayarilamang irregularly hanggang matapos ito.

  DEUTSCHLANDFUNK ESSAY FREIHEIT

Medya, ang internet telebisyon ay dahilan ng pagmulat ng kaisipan ng mga kabataan sa sex at higit sa lahat ay ang Kakulangan sa Edukasyon kung saan kulang ang nalalaman ng isang kabataan sa tamang gawain. Sa Talaan VI, Pinapakita ang kadalasang epekto ng maagang pag- aasawa sa kanilang kalusugan. Makakapagbigayito epeoto mga ideyakung papaano nila pangangaralan at didisiplinahin ang kanilang mga anak sa paraang hindi ito magrerebelde at gagawa ng mga dikanais-nais na mga bagay at mabibigat sa kahihitnantnan.

Maagang pagbubuntis ng kabataan thesis?

Teenage pregnancy — ang pagbubuntis ng mga babae na wala pa sa tamang gulang. Maagnag isyung ito ay kasalukuyang pinagdedebatehan sa kongreso kung ito ba ay itutuloy o hindi. Siya ang nag-iisip ng mga isasagawang plano para sa bata, pagkukunan ng pambili ng pagkain, at pagbuo ng isang pamilya sa maagang edad.

Ikaw ang magdadala ng bata sa iyong sinapupunan, ikaw ang mahihirapang magbuntis at manganak, at ang mas mahirap ay kung wala kang maipakain sa inyong anak dulot ng kahirapan, hindi ba’t napakasaklap?

Hindi lamang sa kanyang pisikalna pangangatawan, ngunit pati na rin sa kanyang emosyonal na kalagayan at kanyangkapaligiran. Tayo ngayon ay nahaharap sa nakakasilaw na katotohanan na sa napakamurang edad, marami sa mga batang babae ngayon ay mayroon nang mga anak. Mga batang babae ay madalas tingin ng kontraseptibo alinmanng condom ‘ng tableta’ o at may maliit na kaalaman tungkol sa ibang mgaparaan. Maraming pagbabagong nagaganap sa isang buntis na babae.

Maagang pagbubuntis ng kabataan thesis?

Partikular saPilipinas, ang partuturo ng sex education sa mga paaralan ay isang isyu na patuloy na pinagdedebatehan. Help Center Find new research papers in: Maayos ba ang iyong pagbubuntis?

Marami sa kanila ay tipikal lamang, ang iba naman ay hindi nakakapagtapos ng sekondarya, mayroon ding mga bumabalik sa antas na hindi nila naipasa, at marami din ang nakakakuha ng mababang mga marka sa mga pagsusulit. Sa katunayan sa mga kabataang aktibo sa sex.

  MONGODB DBA HOMEWORK 2.1 ANSWER

Pagsusuri at Interpretasyon Maraming aaral ay may napagmasdan ang socioeconomic ,medicalat sikolohikal na epekto ng pagbubuntis atpagiging magulang sa kabataan. Nakapaloob dito ang karapatan ng mga tao na magkaroon ng kaalaman at kakayahang mamili ng nais nilang paraan ng pagpaplano ng pamilya na naaayon sa batas, ligtas, epektibo at abot-kaya. Personal napinamamahalaan ng mga mananaliksik ang pagbibigay ng peekto talatanungan sabawat kalahok at ibinigay ang tamang panuto sa pagsagot upang makuha ang nararapat na tugon.

Hiv human immunodeficiency virus – ang hiv ay ang virus na siyang nagdudulot maaang sakit na aids o acquired Immunodeficiency syndrome na nakukuha sa hindi-ligtas na pakikipagtalik. Sa maagang edad ng kanilang pagdadalang-tao, alam na kaya nila ang mga responsibilidad na kaakibat nito? Ang ina ang nakadaranasng pinakamatinding paghihirap.

Sa aking pag iinterbyu na pag- alaman ko ang ating mga magulang ay hindi nagkukulang sapag papayo sa atin kundi tayo mismo mga kabataan ang sumusuway nito, sa epekto ng mgaalcohol at mga barkada kung bakitnagkakaroon ng ganitong suliranin.

Sa datos noonghalos 3.

Maagang pagbubuntis ng kabataan thesis

Tunay ngang ang maagang nabubuntis ay sadyang napapatigil sa kanilang pag-aaral sa kadahilanang mas gusto na lang nila manatili sa kanila bahay at hintayin lumabas ang kanilang nasa sinapupunan. Bukod dito, ang mga anak na lalaki ay sinasabing maymalaking tsansang masangkot sa wa gulo at makulong.

Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa pagmulat sa mata ng kabataan ukol sa masasamang epekto ng sobrang kapusukan at ng pakikipagtalik ng kabxtaan basbas ng kasal. Hindi madaling responsibilidad ang pagkakaroon ng anak sa murang edad.

epekto ng maagang pagbubuntis sa kabataan thesis